THULE Translators Group

Image

Tłumaczenia

Współpracując z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi niejednokrotnie korzystaliśmy z pomocy tłumaczy przysięgłych. Obecnie wzajemna współpraca zaowocowała poszerzeniem naszej oferty o utworzenie biura tłumaczeń. W firmie THULE udanie funkcjonuje powołany do tego celu Zespół Tłumaczy Przysięgłych.

Naszym niewątpliwym atutem jest to, iż współpracujemy jedynie z osobami  akceptowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, posiadającymi nienaganną reputację i doskonałe kwalifikacje. Oprócz tłumaczeń najbardziej popularnej dokumentacji (w tym dokumenty samochodowe), służymy również pomocą w zakresie tłumaczeń technicznych, handlowych, prawnych itp. w kilkunastu językach świata.

Nasza długotrwała działalność w tej dziedzinie zaowocowała stworzeniem niezwykle atrakcyjnej oferty cenowej.

VICE CHANCELLOR

Kompleksową obsługę językową realizuje

Zespół Tłumaczy Przysięgłych

Punkty utrzymania i napraw

Szkolenia i kursy

Gromadząc w naszych szeregach personel o interdyscyplinarnych umiejętnościach, prowadzimy szkolenia i kursy na uprawnienia z branży kolejowej, jak również z przepisów BHP, Ppoż i ADR. Przeprowadzamy również szkolenia i pouczenia okresowe dla specjalistów z branży kolejowej wymagane przez przepisy wykonawcze do ustawy o transporcie kolejowym.

Nasi doradcy ds. przewozu ładunków niebezpiecznych legitymujący się europejskim certyfikatem wydawany przez Urząd Transportu Kolejowego upoważnieni są do prowadzenia szkoleń z tego zakresu.

Zespół Tłumaczy Przysięgłych działający w ramach THULE organizuje i prowadzi kursy językowe na każdym szczeblu zaawansowania we wszystkich grupach wiekowych.

THULE to personel o interdyscyplinarnych umiejętnościach, oferujemy:

szkolenia, kursy, doradztwo

Doradztwo

Specjaliści firmy THULE sporządzają dokumentację przewidzianą odrębnymi przepisami wykonawczymi. Opracowujemy regulaminy techniczne, instrukcje, wytyczne, raporty, jak i pozostałe dokumenty przewidziane licznymi regulacjami z zakresu transportu kolejowego.

Doradcy ds. logistyki, przewozu ładunków niebezpiecznych, eksploatacji i utrzymania taboru, infrastruktury, wypadków i incydentów kolejowych oraz wielu innych specjalności potwierdzonych krajowymi i międzynarodowymi uprawnieniami, tworzą wyjątkową grupę fachowców pomocnych w każdej sytuacji związanej z prowadzeniem działalności w tej branży. Przygotowujemy kompletne rozwiązania w obrębie logistyki, organizacji przewozów i efektywnego wykorzystania środków trwałych w transporcie. Szczycimy się osiągnięciami skutkującymi poważnymi oszczędnościami dla firm, prowadzących koncesjonowaną działalność w zakresie przewozów kolejowych.

Image

thule b

  • ul. Wałbrzyska 33,
    58-160 Świebodzice 

© Prawa autorskie THULE 2019. Projekt i realizacja strony www SELET

 

Szukaj